Kenan Bülbül | System and Network

Working SignalR with SSL

Hi everybody,

Questions are coming to me about how can work signalr with SSL. It’s so simple.

As a default, signalr selfhost under http procotol. You need to change this to https and 443 port. After this you need get the certificate hash.

Finding the CertHash

I mentioned the certhash below: To find the certhash, you need to find the certificate’s ThumbPrint which can be found in a couple of ways using:

 • The IIS Certificate Manager
 • The Windows Certificate Storage Manager

Using IIS to get Certificate Info

If IIS is installed the former is the easiest. Here you can easily see all installed certificates and this UI is also the easiest way to create local self-signed certificates.

To look up an existing certificate, simply bring up the IIS Management Console, go to the Machine node, then Server Certificates:

For every endpoint mapping you need to supply 3 values:

 • The ipport which identifies the ip and port
  Specified as ipport=0.0.0.0:8082 where the zeros mean all ip addresses on port 8082. Otherwise you can also specify a specific Ip Address.
 • The certhash which is the Certificate’s Thumbprint
  The certhash is the id that maps the certificate to the IP endpoint above.  You can find this hash by looking at the certificate in the Windows Certificate store. More on this in a minute.
 • An AppID which is fixed for HttpListener Hosting
  This value is static so always use appid={12345678-db90-4b66-8b01-88f7af2e36bf}

Before the install ssl cert check your ipport status with this on cmd :

netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:8082

If you don’t see any certificate, this is mean the port 8082 is available for install to certificate.

After this, type this on cmd :

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8082
      appid={12345678-db90-4b66-8b01-88f7af2e36bf} 
      certhash=yoursslcertificatehash

That’s it. Enjoy 🙂

Google reCaptcha ASP.NET Using

Google reCaptcha ASP.NET Using

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir projede Google recaptcha kullanmak istedik. Google tarafında ASP.NET ile eski captcha modeli dökümantasyonları verilmiş durumda. Biraz uğraş ile asp.net tarafında kullanılabilir hale getirdim. DLL dosyası aşağıdaki linktedir. Projenize referans olarak eklemeniz yeterli olacaktır.

Recently days we want to use Google recaptcha in a project. Google has gived documentation for old capthca version in ASP.NET. With a little occupation i have complete to using for asp.net. DLL file has in the link on below. You should add as reference to your project. Thats it!

Kullanımı :

Aspx sayfanızın head tagları arasına :   ( between head tags in your aspx page )

<script type="text/javascript" src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>

Aspx sayfasınızın body tagları arasına :   ( between body tags in your aspx page )

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="Size Verilen KEY" ></div>

ASPX sayfanızın CS tarafına :   ( Code Behind )

using reCaptchaHelper;

string privateKey = “Size Verilen KEY”;

if(reCaptcha.reCapthcaValidation(privateKey));

{

// Success

}

else

{

// Error

}

 

Dosyayı Buradan İndirebilirsiniz…

For download file click here…

C# Dış IP Alma

Bazı durumlarda C# dilinde kullanıcının dış ip’sini almak isteyebilirsiniz. İnternet üstünde eğer arama yaptıysanız herkes bir api üzerinden sorgulama yaptığını görürsünüz. Ancak aşağıda yazdığım çok basit yöntem ile siz bunu yapabilirsiniz.

HttpContext.Current.Request.UserHostAddress; 

İşte bu kadar 🙂

Web Servisi ile TC Kimlik Numarası Doğrulama

Sisteminize üye olmaya çalışan bir kişinin gerçek olup olmadığını anlamanın en iyi yöntemlerinden birisi TC Kimlik Numarası’dır. Çünkü tekildir. Bu sayede veritabanınızda 1’den fazla aynı kişi bulunmaz. Bunun için NVİ’nin sağlamış olduğu web servisi kullanarak doğrulama yapmak mümkündür. Aşağıda yazacağım kod en basit hali ile yazılmıştır. Geliştirmek size kalmış…

Öncelikle Projemize bir Web-Reference eklememiz gerekiyor. Adres olarak ise;

https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL adresini kullanalım.

Referansınız eklendikten sonra aşağıdaki kodu bir Button_Click eventı içine yazabilir, veya kendiniz bir method oluşturabilirsiniz.

Projemize eklememiz gerekenler;

TC Kimlik No için TextBox

Ad için TextBox

Soyad için TextBox

Doğum Yılı için TextBox

 

try

{

                long tcNo = long.Parse(txtTcKimlik.Text);

string Adi = txtAdi.Text.ToUpper();

string Soyadi = txtSoyadi.Text.ToUpper();

int dogumYili = int.Parse(txtDogumYili.Text);

tcKimlikDogrulaWS.KPSPublicSoapClient servis = new tcKimlikDogrulaWS.KPSPublicSoapClient();

bool sonuc = servis.TCKimlikNoDogrula(tcNo, Adi, Soyadi, dogumYili);

if (sonuc == true)

{

lblSonuc.Text = “TC Kimlik No Doğru.”;

}

else if (sonuc == false)

{

lblSonuc.Text = “TC Kimlik No Doğru Değil.”;

}

}

catch

{

lblSonuc.Text = “Hata oluştu…”;

}

 

Dikkat etmemiz gereken bir kaç husus var :

TC Kimlik Numarası kesinlikle long tipine Parse edilmelidir.

Ad ve Soyad haneleri kesinlikle BÜYÜK harf olmalıdır. Bu yüzden ToUpper() methodunu kullandık.

Doğum Yılı alanı ise 4 haneli ve int değer olarak gönderilmelidir.

Artık siz istediğiniz gibi bunu veritabanına üye kaydederken veya farklı istekleriniz için kullanabilirsiniz.

TextBox’a sadece yazı girilmesini sağlamak

Telefon, SiparişNo veya başka bir numaralı sorgu veya kayıtlar için textboxta sadece numara girilmesini isteriz. Bunu aşağıdaki javascript ile kolayca yapabiliriz. Kodu <head> </head> tagları arasına yazın.

 

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

function sadeceSayi(evt)

{

evt = (evt) ? evt : window.event

var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode

if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))

{

return false

}

return true

}

</script>

 

Ardından sadece sayı girilmesini istediğiniz TextBox’ın OnPressKey özelliğine bu scripti tanımlayın. Örnek :

<asp:TextBox ID=”txtTelNum” runat=”server” onKeyPress=”return sadeceSayi(event)“></asp:TextBox>

Siteleriniz için sunucuya .less uzantısı desteği ekleyin!

Sunucuya .less (The dynamic stylesheet language) vermek için web.config dosyasını kullanabiliriz.

Web.config dosyanıza aşağıdaki kodları eklediğinizde artık .less uzantıları css olarak kullanılabilecektir.

<system.webServer>

<staticContent>

<mimeMap fileExtension=”.less” mimeType=”text/css” />

</staticContent>

</system.webServer>