Kenan Bülbül | System and Network

Cisco ASA güvenlik duvarının veri içeriğine duyarlı olma özelliğini geliştiren yeni Securex mimarisi, AnyConnect tabanlı istemci ölçümleme kapasitesini de sunuyor.

Sınırsız organizasyonların insanların çalışma yeri, zamanı ve biçimini köklü bir şekilde değiştirdiği günümüzde güvenlik çözümleri de yeniden tanımlanıyor. Bu değişimi, BT güvenlik yöneticilerinin çok yönlü sorunlarla uğraşmasına ve güvenliğin nasıl uygulanması gerektiğini yeniden belirlemesine neden olan yeni mobilite, sanallaştırma ve bulut teknolojileri dalgası tetikliyor.

Şirketlerin işlerini sınırlar olmadan yürütmeleri için Cisco, çoklu dil özelliği olan güvenlik duvarları, Web proxy sunucuları ve atak önleme sensörleri gibi güvenlik uygulamalarını içeren yeni bir güvenlik mimarisi sunuyor. Bu yeni nesi tarama unsurları fiziksel altyapıda bağımsız bir şekilde konumlanıyor ve uygulamalar, modüller ya da bulut hizmetler olarak kurulabiliyor. Günümüzün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu hizmetler, kullanıcıyı tanıma, kullanıcının organizasyondaki yerini anlama ve erişim izinlerini buna göre düzenleme özelliklerine sahip.

Cisco SecureX Mimarisi

Yeni nesil güvenlik mimarisi şu özellikleri içeriyor:

  • Fiziksel altyapıda bağımsız ve dağıtık bir şekilde kurulabilen veri içeriğine duyarlı unsurlar,
  • Yeni içeriğe duyarlı dil uygulaması,
  • Herhangi bir cihazı, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden güvenlik uygulamasına bağlayan Cisco AnyConnect,
  • Cisco’nun sanal veri merkezi anahtarlama yeteneklerine bağlanabilen sanal ve bulut platformlar,
  • Küresel içerik ve atak zekası sağlayan bulut tabanlı bir servis olan Cisco Security Intelligence Operations,
  • Cisco’nun kendi yönetim sistemlerine ve iş ortaklarına güvenlik ekosistemini başlatma ve tamamlama imkanı veren kapsamlı ve genişletilebilir API’lar (uygulama programlama arayüzleri).

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA): Cisco ASA, içeriğe tam duyarlı ve dil destekli ilk güvenlik duvarı olma özelliğine sahip. Cisco TrustSec ile yerel içeriği, Cisco Security Intelligence Operations ile küresel içeriği ve Cisco AnyConnect ile mobil içeriği bir araya getiren Cisco ASA, işletmelerin ağ altyapılarını izleyebilmesini ve daha iyi güvenliğe sahip olmasını sağlıyor.

Cisco Security Intelligence Operations için AnyConnect tabanlı istemci ölçümleme kapasitesi: AnyConnect 3.0, Cisco Security Intelligence Operations’a gerçek zamanlı ve istemci tabanlı tehdit ölçümleme özelliğini ekleyerek 700 binin üzerinde ağın ve içerik güvenliği uygulamasının mevcut ayak izini iyileştiriyor.

Cisco Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Teknolojileri İş Birimi Genel Müdürü Tom Gillis, “Günümüzün iş ortamı daha derinlemesine analiz, kontrol ve operasyonel verimlilik sunan proaktif ve içeriğe duyarlı güvenlik uygulamalarına ihtiyaç duyuyor. Cisco SecureX mimarisi ve içeriğe duyarlı Cisco ASA güvenlik duvarı, işletmelere artan mobilite, sanallaştırma ve işbirliği teknolojileri ortamında ileri bir çözüm sunuyor.” diyor.