Kenan Bülbül | System and Network

Server Manager Nedir?
Server Manager, Windows Server 2012 çalıştıran bilgisayarları yönetmek için kullanacağınız birincil grafiksel araçtır. Serve Manager konsolunu hem yerel sunucuları, hem de uzak sunucuları yönetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, sunucuları gruplar halinde de önetebilirsiniz. Sunucuları gruplar halinde yöneterek, aynı yönetim görevlerini, aynı rolü gerçekleştiren ya da aynı grubun üyesi olan birden çok sunucu üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Server Manager konsolunu kulanarak, hem yerel sunucular, hem de uzak sunucular üzerinde
aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
  • Roller ve özellikler eklemek
  • Windows PowerShell oturumlarını başlatmak
  • Olayları görmek
  • Sunucu yapılandırma görevlerini gerçekleştirmek
Best Practices Analyzer
Server Manager bütün Windows Server 2012 rolleri için bir Best Practices Analyzer aracı içerir. Best Practices Analyzer ile, ağınızdaki rollerin verimli olarak işlev görüp görmediği ya da çözüm bulmanız gereken sorunlar olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Best Practices Analyzer bir rolün nasıl işlev gördüğünü inceler—uyarı ve hata olayları için ilişkili olay günlüklerini sorgulamak da dahil olmak üzere böylece,belirli rollerle ilişkili sistem durumu sorunlarından, bu sistem durumu sorunları sunucu işlevselliğini etkileyen bir arızaya neden olmadan önce haberdar olabilirsiniz.