Switch için iletme ya da filtreme kararını almak, ağdaki bütün MAC adreslerinin nerede olduğunu öğrenerek kolaylaşır. SwitchlerMAC adres tablosunu oluşturabilmek için ağdaki MAC adreslerini dinamik olarak öğrenirler. Tamamen doğru kurulmuş bir MAC adres tablosu sayesinde switch doğru iletim ya da filtreleme kararları alabilir.

Switcler, gelen paketleri dinleyip, paketlerin içindeki kaynak ( source ) MAC adreslerini kullanarak MAC adres tablosu oluşturur. Eğer switche giriş yapan bir paketin source switchin MAC adres tablosunda yoksa, switch hemen o MAC adresi için tabloda yeni bir satır açar. Açtığı bu satırın içine, öğrendiği yeni MAC adresi ile beraber, paketi hangi porttan aldığını da yazar. Switchin öğrenme mantığı bu aslında bu kadar basittir.

Aşağıdaki figürde basit bir bilgisayar ağı yer almaktadır. Ancak switch henüz herhangi bir MAC adres tablosu oluşturmamışken görülmektedir. Figürde, ağ üzerinde gönderilen ilk iki paket görülmektedir. İlki Ted’ten Barney’e, diğeride Barney’den Ted’e yanıt olarak gönderiliyor.

1

 

İlk figürde ” show mac address-table ” komutunu kullanarak henüz ping atmadan switchin MAC adres tablosuna göz atıyoruz. Gördüğümüz üzere tablo boş. Swtich henüz PC’ler bağlı bile olsa MAC adreslerini öğrenmemiş durumda.

2

Şimdi ise Ted, Marshall’a sadece bir ping paketi gönderecek. Ardından MAC adres tablomuzu tekrar kontrol edeceğiz.

3

Görüldüğü üzere switch artık sadece bir defa birbiri ile sadece basit bir ping ile iletişim kurmuş 2 cihazın kendisinde hangi porta bağlı olduğunu hangi mac adresi ile geldiğini, hangi VLAN üzerinde olduğunu ve bu tanımlamanın statik mi yoksa dinamik mi olduğunu öğrendi.

Öğrenme hep bu şekilde paketin içinde yer alan ” Source MAC ” adreslerine bakarak gerçekleşir.