Kenan Bülbül | System and Network

Bubble Search Algorithm ( Kabarcık Arama Algoritması )

Buble Search Algoritması Nedir ?

Bubble Search algoritması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğernin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma herhangi bir değişiklik yapılamayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yeniler.

Bir dizi içerisindeki elemanların en sol tarafından başlayarak 2li şekilde dizi elamanları karşılaştırılmaya başlanarak döngünün ilerlemesi sağlanır.

Her bir döngüye Past ( geçiş ) adı verilir. Her bir past içerisindeki döngü sayısı dizi elemanı – 1 ( n-1) kadardır. -1 değeri, en son dizi elemanının, kendinden sonra bir rakam olmadığı için başka bir rakam ile karşılaştırılma gereğinin duyulmadığı durumdan kaynaklanır. Past işlemi, herhanbi bir döngüde değişiklik yapılmayıncaya kadar devam eder.

Örnek: (more…)