Kenan Bülbül | System and Network

How To Edit HOSTS File on Mac

Generally choosing Terminal connection on Mac for this operation. We will look via Terminal now.

First step we should open Terminal console from search or Application / Utilities

Type this command :

sudo nano /etc/hosts

And you will sample record and notification at content of hosts file.

# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost

 

I recommend don’t change this record. Only add to last line which record you need.

Sample record for last line:

208.117.236.69 youtube.com
208.117.236.69 www.youtube.com

When you have finish add record, press ctrl + x, press for save to Y  and then press Enter for save.

That’s it. You have add successfully.

If you need to flush dns records type it:

dscacheutil -flushcache

 

Goodbye.

 

Switch MAC Adresini Nasıl Öğrenir ?

Switch için iletme ya da filtreme kararını almak, ağdaki bütün MAC adreslerinin nerede olduğunu öğrenerek kolaylaşır. SwitchlerMAC adres tablosunu oluşturabilmek için ağdaki MAC adreslerini dinamik olarak öğrenirler. Tamamen doğru kurulmuş bir MAC adres tablosu sayesinde switch doğru iletim ya da filtreleme kararları alabilir.

Switcler, gelen paketleri dinleyip, paketlerin içindeki kaynak ( source ) MAC adreslerini kullanarak MAC adres tablosu oluşturur. Eğer switche giriş yapan bir paketin source switchin MAC adres tablosunda yoksa, switch hemen o MAC adresi için tabloda yeni bir satır açar. Açtığı bu satırın içine, öğrendiği yeni MAC adresi ile beraber, paketi hangi porttan aldığını da yazar. Switchin öğrenme mantığı bu aslında bu kadar basittir.

Aşağıdaki figürde basit bir bilgisayar ağı yer almaktadır. Ancak switch henüz herhangi bir MAC adres tablosu oluşturmamışken görülmektedir. Figürde, ağ üzerinde gönderilen ilk iki paket görülmektedir. İlki Ted’ten Barney’e, diğeride Barney’den Ted’e yanıt olarak gönderiliyor.

1 (more…)