Kenan Bülbül | System and Network

Hyper-V 3.0’da Snapshot Merge İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir ?

Hyper-V ‘nin önceki sürümlerinde, alınan snapshotların merge edilmesi işlemi offline gerçekleştirilebiliyordu. Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi, Hyper-V 3.0 ‘la birlikte Microsoft bu noktadaki açığını kapatmış ve sanal makineniz çalışır durumdayken eski tarihli snapshot’ı sildiğinizde merge işleminin online olarak gerçekleşmesini sağlamış.

123012_1752_HyperV30da1

Resim-1

Operasyon sırasında herhangi bir network kesintisi beklenmemekle birlikte, live merge işlemi .vhd dosyasının bulunduğu disk üzerinde bir miktar I/O yaratıyor. Storage üzerinde tutulan sanal sunucular için bu trafik tolere edilebilir fakat local disklerdeki vm’lerde merge işlemi bitene kadar performans düşüşleri yaşanabilir.