Kenan Bülbül | System and Network

Switch MAC Adresini Nasıl Öğrenir ?

Switch için iletme ya da filtreme kararını almak, ağdaki bütün MAC adreslerinin nerede olduğunu öğrenerek kolaylaşır. SwitchlerMAC adres tablosunu oluşturabilmek için ağdaki MAC adreslerini dinamik olarak öğrenirler. Tamamen doğru kurulmuş bir MAC adres tablosu sayesinde switch doğru iletim ya da filtreleme kararları alabilir.

Switcler, gelen paketleri dinleyip, paketlerin içindeki kaynak ( source ) MAC adreslerini kullanarak MAC adres tablosu oluşturur. Eğer switche giriş yapan bir paketin source switchin MAC adres tablosunda yoksa, switch hemen o MAC adresi için tabloda yeni bir satır açar. Açtığı bu satırın içine, öğrendiği yeni MAC adresi ile beraber, paketi hangi porttan aldığını da yazar. Switchin öğrenme mantığı bu aslında bu kadar basittir.

Aşağıdaki figürde basit bir bilgisayar ağı yer almaktadır. Ancak switch henüz herhangi bir MAC adres tablosu oluşturmamışken görülmektedir. Figürde, ağ üzerinde gönderilen ilk iki paket görülmektedir. İlki Ted’ten Barney’e, diğeride Barney’den Ted’e yanıt olarak gönderiliyor.

1 (more…)