Kenan Bülbül | System and Network

TextBox’a sadece yazı girilmesini sağlamak

Telefon, SiparişNo veya başka bir numaralı sorgu veya kayıtlar için textboxta sadece numara girilmesini isteriz. Bunu aşağıdaki javascript ile kolayca yapabiliriz. Kodu <head> </head> tagları arasına yazın.

 

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

function sadeceSayi(evt)

{

evt = (evt) ? evt : window.event

var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode

if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))

{

return false

}

return true

}

</script>

 

Ardından sadece sayı girilmesini istediğiniz TextBox’ın OnPressKey özelliğine bu scripti tanımlayın. Örnek :

<asp:TextBox ID=”txtTelNum” runat=”server” onKeyPress=”return sadeceSayi(event)“></asp:TextBox>